Bliv medlem af Tarmkræftforeningen

Ved at blive medlem hos os for 100 kr. om året støtter du vores arbejde med at:

  • Rådgive og støtte tarmkræftpatienter og deres pårørende
  • Arrangere temamøder og konferencer med relevante, faglige oplæg

 
Med dit medlemskab kan du få indflydelse på, hvad vi som forening skal arbejde for. Du kan også komme med forslag til bestyrelsens arbejde og stille op til vores årlige generalforsamling.

Meld dig ind i Tarmkræftforeningen her:

Medlemskab:
Angiv dit fastnetnummer, hvis du ikke har en mobil


Betaling:

Dine persondata håndteres i henhold til gældende EU-persondatalov og vil alene blive anvendt i forbindelse med driften af Tarmkræftforeningen, f.eks. ved opkrævning af kontingent, indkaldelse til møder, udsendelse af nyhedsbreve og anden kommunikation med medlemmerne. Dine data vil ikke uden forudgående skriftlig accept blive videregivet til eksterne tredjeparter.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og du kan til enhver tid bede om at få dem rettet eller slettet. Henvendelse herom skal ske til info@tarmkraeft.dk