Donationer, arv og legater

Her kan du læse om, hvordan du ved at støtte Tarmkræftforeningen kan hjælpe patienter og pårørende.


Spørgsmål?

Kontakt Tarmkræftforeningens kasserer Leif Thrysøe

Mail: leif@tarmkraeft.dk 

Tlf.: 30 26 29 14

Vi har brug for din støtte!

Den daglige drift af Tarmkræftforeningen betales af medlemmernes kontingent samt støtte fra Kræftens Bekæmpelse. Derudover ønsker foreningen at gennemføre aktiviteter, hvorfor der er brug for ekstra midler – gerne i form af arv, donationer, gaver, legater eller fondsmidler.

Hvad kan du gøre?

Ønsker du at støtte Tarmkræftforeningen med et pengebeløb har du to muligheder:

Beløbet kan indsættes på:

Reg.nr.: 1551
Konto nr.: 371 945 6677    

Beløbet kan overføres via MobilePay:

Til tlf. 16827

NB: Det er meget vigtigt at angive dit navn og adresse tydeligt på indbetalingen, så vi kan registrere din donation. Såfremt du ønsker, at donere anonymt, hvilket også er muligt, bedes du skrive ”anonym gave” i stedet for navn og adresse.  

Må vi vise din donation?

Hvis du vil give tilladelse til, at vi nævner dit navn og donation på vores hjemmeside, bedes du sende os en e-mail til kasserer Leif Thrysøe: leif@tarmkraeft.dk.

Vi gør opmærksom på, at donationer til Tarmkræftforeningen på nuværende tidspunkt ikke er fradragsberettigede, idet vi  ikke opfylder kravene til dette p.t.


Donationer, som foreningen har modtaget

Til minde om Anette Christensen med 23.340 kr.

Til minde om Per Sidenius med 21.380 kr.

Til minde om Jørgen Dalsgaard med 12.600 kr.

 


Hvad går pengene til?

Tarmkræftforeningen vil anvende ekstra tildelte midler til:

  • At udbrede kendskabet til tarmkræft, herunder påvirke den sundhedspolitiske dagsorden og ikke mindst afmystificere tabuerne omkring tarmkræft, ved afholdelse af konferencer og temaaftener i foreningens forskellige lokalafdelinger rundt i landet.
  • Etablering af nye lokalafdelinger.
  • Fornyelse og genoptryk af foreningens folder.
  • Synliggørelse af foreningens formål i den brede befolkning.
  • Støtte forskning, deltage i Styregrupper, gennemlæse materiale og kommentere, opbakning til ansøgninger og projekter som vil være gavnligt for nyt omkring Tarmkræft.