Bestyrelsen

Bestyrelsen

Hans Foged, formand

f. 1944, bosiddende i Odense
E-mail: formand@tarmkraeft.dk 
Mobil: 21 70 27 28

Da jeg kom ud på den anden side efter min behandling for endetarmskræft med efterfølgende kemobehandling i 2009, opdagede jeg, at behandlersystemet ikke havde ret stor viden om senfølger efter behandlingen. Senfølger har belastet min hverdag meget.

Mit engagement i bestyrelsen er netop fokus på senfølger - et stort problem for dem, som rammes, og de læger, som forsker på dette område, skal bakkes op.


Bestyrelsen

Inger Thrysøe, næstformand

f. 1950, bosiddende i Aarhus
E-mail: inger@tarmkraeft.dk 
Mobil: 23 82 85 33

Jeg er blevet valgt ind i Tarmkræftforeningens bestyrelse i 2020. Jeg har været Navigator i Kræftens Bekæmpelse, først som frivillig Navigator og senere som frivilligleder af Navigatorer.

Min store motivation er at kunne hjælpe syge kræftpatienter med at kunne holde den røde tråd i en så svær sygdom som kræft. Sygdommen er både psykisk og fysisk meget belastende.


Bestyrelsen

Leif Thrysøe, kasserer

f. 1948, bosiddende i Aarhus C
E-mail: leif@tarmkraeft.dk 
Mobil: 30 26 29 14

Jeg blev involveret i Kræftens Bekæmpelse, først som deltager i Kræftens Bekæmpelses landsindsamling og senere som hhv. distriktsleder og kampagneleder for Aarhus by (sammen med min kone).

Jeg blev valgt ind i Tarmkræftforeningens bestyrelse i 2018. Min motivation til at deltage er, at kræften kom tæt på mig og min familie. Min mor og svigermor døde af kræft ligesom flere andre i min familie.


Bestyrelsen

Anette Dam Hansen, bestyrelsesmedlem

f. 1973, bosiddende i Hjørring, Nordjylland.
E-mail : anette@tarmkraeft.dk
Mobil: 23 62 44 60

Da jeg blev opereret for endetarmskræft i 2020, fik jeg efterfølgende syn for sagen om at der er noget der hedder senfølger efter kræft. Jeg havde slet ikke forstillet mig hvordan det kunne påvirke mit liv så meget, men det gør det desværre.

Jeg stødte ved et tilfælde på Tarmkræftforeningen og en ny verden åbnede sig, der var pludselig andre som mig og som forstod hvad jeg talte om i forhold til tarmkræft og senfølger derfra.

Min motivation er at hjælpe andre i samme situation, få skabt åbenhed om tarmkræft, mulige senfølger og sætte fokus på de behandlingsmuligheder der er og stadig kommer flere af. Med andre ord nedbryde TABUET om tarmkræft, afføring, stomi m.m. Jeg står derudover for Hjørring lokalforening.


Bestyrelsen

Elin Houtved Lund, bestyrelsesmedlem

f. 1949, bosiddende i Aalborg
E-mail: elin@tarmkraeft.dk
Mobil: 41 81 23 01

Efter et vellykket tarmkræftforløb i 2014 med stråler, operation, kemobehandling og midlertidig stomi, var der ikke ret meget hjælp at hente i forbindelse med de senfølger, som jeg havde.

Derfor er jeg medlem i bestyrelsen for at kunne hjælpe andre med senfølger efter tarmkræftoperation. I Aalborg har vi en lokal afdeling af Tarmkræftforeningen, hvor vi mødes til fysiske samtalemøder. Jeg står for Aalborg lokalforening.


Bestyrelsen

Niels Jørgen Birkegaard Nielsen, bestyrelsesmedlem
Mail: niels@tarmkraeft.dk
Tlf: 61 11 91 86

Jeg bor i Højbjerg ved Aarhus. Jeg er 77 år. Jeg her ikke selv været ramt af kræft, men nær familie, venner og kollegaer er gået bort som følge af kræft. Bla derfor har jeg været Navigator (frivillig) i Kræftens Bekæmpelse i 6-7 år, og i den forbindelse har jeg mødt de frivillige i Tarmkræftforeningen og er nu medlem af bestyrelsen i denne forening.

Det er fantastiske (frivillige) dedikerede personer at arbejde sammen med, og det giver styrke i hverdagen. Jeg er uddannet inden for regnskab og revision og var i mange år tillidsperson for mange af mine kollegaer. Som tillidsperson har jeg opbygget en del menneske kendskab, som bla. er kommet mig til gode i mit (frivillige) arbejde som Navigator og bestyrelsesmedlem i Tarmkræftforeningen.


Bestyrelsen

Nete Franklin Sørensen, bestyrelsesmedlem

f. 1967, bosiddende i Slagelse
E-mail: nete@tarmkraeft.dk
Medlem af Medicinrådet.

Da jeg havde overstået min behandling for endetarmskræft i 2019, stod jeg med en lang liste af senfølger og ingen steder at henvende mig.

Kun ved at insistere, fik jeg den hjælp jeg havde brug for og det har været medvirkende til at jeg har sagt ja til at være med i bestyrelsen af Tarmkræftforeningen så jeg på den måde forhåbentligt kan være med til at hjælpe andre der har været påvirket af tarmkræft til at få den hjælp de har brug for og krav på. 


Bestyrelsen

Kirsten Sand Andersen, suppleant til bestyrelsen

f. 1943, bosiddende i Rungsted Kyst
E-mail: kirsten@tarmkraeft.dk 
Mobil: 22 72 67 10

Da jeg blev opereret for tarmkræft i 2008 var der ikke umiddelbart hjælp at hente efterfølgende, så da jeg tilfældigt så et opslag om etablering af Patientnetværket for Tarmkræft, meldte jeg mig til at deltage aktivt i etablering af dette. Da Netværket blev til Foreningen for Tarmkræft, gik jeg ind i bestyrelsen, som jeg stadig er medlem af. Min motivering for dette er at bidrage til at hjælpe andre patienter ved at udbrede viden om tarmkræft, behandlingsmuligheder og skabe større åbenhed om senfølger.


Bestyrelsen

Villy Christiansen, suppleant til bestyrelsen

f. 1947, bosiddende i Ringe
E-mail: villy@tarmkraeft.dk 
Mobil: 29 70 34 00

Jeg fik i efteråret 2015 mulighed for at deltage i screeningsprogrammet for tarmkræft. Ved en koloskopi i november fik jeg konstateret kræft i endetarmen. Efter en vellykket operation i december 2015 slap jeg med en midlertidig stomi i 4 måneder og ingen kemobehandling.

Min motivation for bestyrelsesarbejdet er mere fokus på senfølger, som desværre er problematiske for mange tarmkræftpatienter.


Anja Smollerup Nielsen, suppleant til bestyrelsen

Står for Herning lokalforening.


Bente Jørgensen, revisor


 
Besøg cancer.dk

Du kan læse dybdegående og opdateret information om tarmkræft, behandling og statistik på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.


Læs om tarmkræft på cancer.dk

Besøg cancer.dk