Om Tarmkræftforeningen

Vi arbejder for dig, der har tarmkræft og dine pårørende.

Pjece om Tarmkræftforeningen

Læs pjece om Tarmkræftforeningen

I Tarmkræftforeningen arbejder vi for tarmkræftpatienter og deres pårørendes vilkår. De forskellige typer af tarmkræft og behandling giver ofte helt specielle og tabubelagte senfølger, som kan efterlade såvel patienter som pårørende med en stor ensomhedsfølelse. Vi arbejder derfor for at sikre, at tarmkræftpatienter også kan have et godt liv.

Foreningen blev startet af tarmkræftpatienter tilbage i 2008 med et ønske om at danne et fællesskab, hvor man kan søge støtte og udveksle erfaringer med andre i samme situation.

Foreningen består også i dag af tidligere tarmkræftpatienter, som alle har fået erfaringer med, hvordan man lever med sygdommen.

Læs foreningens vedtægter 2023

Vision - det overordnede mål, vi sigter imod

At behandlingen af tarmkræft er kendetegnet ved en sikker diagnose, forstået af patienten og et optimalt, individuelt behandlingsforløb til bedst mulig sikring af livskvaliteten for patienten og dennes familie.

Mission – de opgaver, vi fokuserer på

  • At påvirke den sundhedspolitiske dagsorden til fordel for en optimal behandling af tarmkræft
  • At formidle almen viden om tarmkræft og dens behandling og derigennem fjerne tabu om sygdommen og dens følger
  • At øge livskvaliteten blandt patienter og deres pårørende
  • At diagnose, behandling og rehabilitering – uanset bopæl – ligger på samme høje niveau
  • At mindst 10 % af tarmkræftramte personer i Danmark er medlemmer af Tarmkræftforeningen.

Værdigrundlag – det, Tarmkræftforeningen vil kendes for

Tarmkræftforeningen ønsker at være bredt anerkendt og respekteret hos medlemmer, sundhedsvæsen og det øvrige samfund for sit informative og seriøse arbejde.

 
Besøg cancer.dk

Du kan læse dybdegående og opdateret information om tarmkræft, behandling og statistik på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.


Læs om tarmkræft på cancer.dk

Besøg cancer.dk