Kolostomi? ..så er du inviteret til at deltage i et forskningsprojekt

04-07-2019
Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital gennemfører i øjeblikket en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om livskvalitet hos patienter med kolostomi. Spørgeskemaerne kommer i e-Boks eller i postkassen, så hold øje de næste uger!

Projektet skal dels teste et nyudviklet spørgeskema, Kolostomiscoren, der kan screene patienter med stomi for, om stomien forringer deres livskvalitet, så de kan tilbydes målrettet hjælp. Og dels undersøge forskellige aspekter af livskvalitet og livet med stomi blandt danskere med permanent kolostomi. 

Læs mere fra forskerne bag projektet