Mikrobølgebehandling af lungemetastaser fra tyk-og endetarmskræft

08-03-2018
Når væv opvarmes til over 55 grader, går proteiner i cellerne til grunde, og cellerne vil dø. Ved mikrobølgebehandling er en lille mikrobølgeantenne placeret i en nål, som vejledt af CT kan føres ind i metastasen.

Antennen danner via en generator et magnetfelt som tændes og slukkes op til 5 milliarder gange pr. sekund. Kroppens vandmolekyler er di-poler, dvs, de retter sig ind efter magnetfeltet og når feltet slukkes, går de tilbage til deres udgangsposition. Disse bevægelser inkl. de kollisioner, der sker mellem molekylerne, danner varme, op til 150 grader.

Lokalbehandling versus operation

Den højeste evidens for behandling af lungemetastaser fra tyk-og endetarmskræft er fortsat operation. I det seneste 10-år er der kommet en lang række lovende artikler efter varmebehandling af metastaser fra tyk- og endetarmskræft, hvor overlevelsesresultaterne ligger på linje med de bedste
efter operation.

I nogle tilfælde tillader patientens tilstand ikke større operative indgreb, f.eksved meget dårlig lunge- eller hjertefunktion. Endvidere kan metastaser være små og være beliggende, hvor det vil kræve, at man fjerner en større del af lungen for at sikre, at metastasen bliver fjernet. Ved mikrobølgebehandling brændes kun selve metastasen og en omkringliggende sikkerhedszone uden at det går ud over lungefunktionen.

Behandlingen foregår i fuld bedøvelse, hvor nåleplacering vejledes og sikres via en CT-skanner. Selve brændingstiden er typisk mellem 3 og 10 minutter. Behandlingen tolereres særdeles godt og mere end halvdelen af patienterne bliver udskrevet dagen efter. Såfremt der måtte opstå tilbagefald i et varmebehandlet område, kan dette som oftest genbehandles med en ny mikrobølgebehandling.

Komplikationer

De hyppigste komplikationer/forventelige følger efter mikrobølgebehandling er sammenklappet lunge, hvor der kommer luft ind imellem de 2 lungehinder. Dette sker i ca 50% af tilfældene. De fleste tilfælde klares med iltbehandling, men nogle tilfælde kræver anlæggelse af et plastikkateter mellem lungehinderne for at tømme luftansamlingen. Andre komplikationer er smerter, infektion og blødning. I meget sjældne tilfælde kan der opstå alvorlige komplikationer som svær blødning og luft i blodbanen. Risiko for dødsfald, som kan tilskrives behandlingen, ligger omkring 0,4%.

Hvem kan tilbydes behandling?

Behandling foregår i projektregi på Aarhus Universitetshospital. Hver enkeltbehandling besluttes i det Multidiciplinære Lungecancer Team, som mødes 2
gange ugentligt. Deltagere må maksimalt have 3 lungemetastaser, med en størrelse på maksimalt 3 cm med en placering min. 1 cm fra hjerte og større blodkar samt større luftveje. Behandlingen er kurativt intenderet, dvs, der må
ikke være sygdom andensteds. Såfremt der også er f.eks. levermetastaser, skal der foreligge behandlingsplan for disse.

Vurdering af behandlingsmulighed kan ske ved skriftlig henvendelse fra behandlende sygehusafdeling til: Lungecancersekretariatet, Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C.