Praktiserende læger skal spille en mere aktiv rolle i kræftpatienters forløb

15-01-2017
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet et fælles udspil med klare mål for, hvordan den praktiserende læge skal spille en mere aktiv og opsøgende rolle over for kræftpatienter – både før, under og efter behandling på sygehuset. Det vil give mere tryghed for patienten og sikre sammenhængende forløb.

PLO og Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet et fælles udspil med mål for, hvordan den praktiserende læge skal støtte og bakke op om sine kræftpatienter. Nøgleordene er let og hurtig adgang, lydhørhed, tillid og høj kvalitet. Foto: Tomas Bertelsen

Stadig flere danskere får kræft, og mange lever længere med deres kræftsygdomme. Samtidig oplever mange patienter, at de indlagt i kortere tid, og mange efterspørger, at deres praktiserende læge kan spille en større og mere aktiv rolle. I en tidligere undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse svarer 26 pct. af kræftpatienterne, at de ville ønske, at deres praktiserende læge var bedre orienteret om deres behandling på sygehuset, og 21 pct. af kræftpatienterne føler sig utrygge efter udskrivelse fra sygehuset.

Derfor har PLO og Kræftens Bekæmpelse udarbejdet et nyt fælles udspil med nogle principper og mål for, hvordan den praktiserende læge skal støtte og bakke op om sine kræftpatienter. Nøgleordene i udspillet er let og hurtig adgang, lydhørhed, tillid og høj kvalitet. Det fortæller Niels Ulrich Holm, der er næstformand i PLO.

- Vi vil skabe rammer, der gør det muligt for den praktiserende læge at spille en endnu mere aktiv rolle både i at sikre hurtig udredning og tæt opfølgning. Den praktiserende læge skal kunne henvise til udredning, og undervejs skal lægen følge sin patient tæt og ikke give slip, førend sygehuset eller en speciallæge har taget over. På den måde sikrer man, at ingen patienter tabes på gulvet, siger Niels Ulrich Holm.

Formand for Kræftens Bekæmpelse, Dorthe Crüger, tror især, at udspillet vil komme til at gavne de svageste patienter. Foto: Tomas Bertelsen

Formand for Kræftens Bekæmpelse, Dorthe Crüger, mener, at udspillet særligt vil gavne de svageste patienter:

- Den praktiserende læge må meget gerne være opsøgende og selv tage initiativ i forhold til de patienter, der har behov. Det kan være særlig vigtigt for svage patienter og dem, der lider af andre sygdomme samtidig med kræft. Det er ofte dem, der bliver slået voldsomt ud af kurs. Her kan den aktive praktiserende læge spille en helt afgørende rolle, ved af sig selv at tage kontakt til patienten og fungere som tovholder, siger Dorthe Crüger.

Den praktiserende læge som fast tovholder

Udspillet ligger i naturlig forlængelse af de tanker, PLO fremlagde i ’På patientens vegne’ i september 2016. Her foreslog PLO bl.a., at praktiserende læger skal have bedre diagnostiske muligheder, og at der skal indføres overdragelseskonsultationer for patienter, der udskrives fra sygehuset til videre behandling i almen praksis.

- Den praktiserende læge har ofte et godt kendskab til sine patienter og kan være den faste læge, der støtter og bakker op, når sygdomsforløbet bliver svært. Det kan blandt andet være i de situationer, hvor behandlingsmulighederne er udtømte. Her vil vi styrke de praktiserende lægers helt naturligt og centrale rolle i forhold til den lindrende behandling, siger Niels Ulrich Holm.

Kræftens Bekæmpelse og PLO vil nu sammen arbejde for at realisere forslagene ved initiativer lokalt, regionalt og nationalt.