Certificering af kræftkirurger forbedrer overlevelsen med 15 pct.

14-10-2016
Et nyt svensk studie viser, at tarmkræftpatienter har 15 pct. lavere risiko for at dø af deres kræftsygdom, hvis de bliver opereret af en certificeret kirurg. Det fortæller Søren Laurberg, professor på Aarhus Universitetshospital. Resultatet blev for nylig præsenteret ved en europæisk kongres, og understøtter behovet for at indføre en særlig certificering af kræftkirurger i Danmark.

Professor Søren Laurberg glæder sig over, at der nu er politisk opbakning til at indføre certificering af kræftkirurger. Et svensk studie dokumenterer, at certificering forbedrer patienternes overlevelse.

Kræftens Bekæmpelse og de danske kræftkirurger har i mange år presset på for at få indført nogle særlige krav til kræftkirurgernes kompetencer eller en form for certificering. På den måde sikrer man, at alle patienter tilbydes den bedst mulige behandling, og at behandlingen bliver ens, uanset hvor i landet man bor. Og nu ser det ud til, at også politikerne bakker op. I Berlingske kan man den 14. oktober læse, at Regeringen sammen Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil arbejde for en certificering af de danske kræftkirurger. 

Og det glæder professor og tarmkræftkirurg på Aarhus Universitetshospital, Søren Laurberg. Han deltog for nylig i en europæisk tarmkræftkongres i Milano, hvor et stort svensk registerstudie blev præsenteret. 

Studiet er endnu ikke offentliggjort. Men forskerne har undersøgt fem års overlevelsen for patienter, der er blevet opereret for tarmkræft. De har set på, om patienten er blevet opereret akut, hvor udbredt var kræftsygdommen, da operationen foregik, hvem opererede – en generel kirurg eller en certificeret kirurg? Og resultatet er slående. Selv når tallene er korrigeret for forskellige parametre, der kan spiller ind i forhold til overlevelsen, så viser analysen, at de patienter, der er bliver opereret af en certificeret kirurg, nedsætter deres risiko for at dø inden for fem år, med 15 pct., fortæller Søren Laurberg: 

- Resultatet understøtter fuldstændig det, vi har sagt gennem mange år. Der er en sikker klar sammenhæng mellem overlevelsen og kvaliteten af den kirurgi, man gennemgår, siger Laurberg og fortsætter:

- Der er jo sådan set ikke noget mystisk i, at overlevelsen bliver bedre, når man sikrer sig, at kirurgen har gennemgået en systematisk uddannelse, så han eller hun er opdateret på den nyeste viden og metoder. Derfor er jeg virkelig glad for, at der nu tilsyneladende er politisk opbakning til at indføre en særlig certificering af kræftkirurgerne.

Op mod 80 pct. af alle kræftpatienter bliver opereret, og operation er den indsats, der helbreder flest patienter. I takt med, at der kommer mere viden og nye teknologier, bliver kræftkirurgien mere og mere avanceret og specialiseret, og det stiller store krav til den enkelte kirurgs kompetencer. En særlig certificering skal derfor sikre, at kræftkirurgerne er dygtige til deres håndværk, det vil løfte kvaliteten og sikre ensartet behandling i hele landet.